Toteutus

Toimintaterapia toteutetaan kuntoutujan tarpeista riippuen kuntoutujan kotona, lähiympäristössä tai esteettömissä toimitiloissa Oulun Kaijonharjussa. 

Teen tiivistä yhteistyötä kuntoutujan lisäksi omaisten, maksavan tahon ja muiden kuntoutusryhmän jäsenten kanssa. Toiminta-alueena ovat Oulu ja sen ympäristökunnat. Kuntoutujat tulevat palvelun piiriin pääasiassa lääkärin lähetteellä. Tuottamani toimintaterapian maksajana voi olla sopimuksen mukaisesti KELA,  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, vakuutusyhtiö ja/tai kuntoutuja itse. Kelan järjestämässä ja rahoittamassa toimintaterapiassa kuntoutujan on mahdollista hakea matkakorvauksia Kelalta.

Palvelut

Tarjoan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja

Työskentelen aikuisten ja nuorten kanssa. Toimintaterapia toteutuu yksilö- tai ryhmäterapiana. Tarvittaessa teen myös toimintakyvyn arviointeja, konsultointia sekä luentoja. Tarvittaessa arvioin ja ohjaan apuvälineiden käytössä, sekä hankinnassa yhteistyössä apuvälinelainaamoiden kanssa. Mielellään opastan myös asunnon muutostöissä, joka mahdollistaa mahdollisimman esteettömän ja turvallisen liikkumisen kotona.

Menetelmät

Käytössäni ovat monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset arviointi- ja terapiamenetelmät sekä toimitilat.

Jatkuva kouluttautuminen ja työnohjaus varmistavat osaltaan palvelun laatua. Minulla on pitkä työkokemus kuntoutusalalta. Olen työskennellyt vuodesta 2001 fysioterapeuttina aikuisneurologiaan erikoistuen ja toimintaterapeuttina vuodesta 2014 alkaen. 

Yhteistyötahot

Kuntoutumista edesauttaa pitkällä työkokemuksilla tehty tiivis yhteistyö eri tahojen kanssa, kuten mm. KELA, Pohde, vakuutusyhtiöt, apuvälinelainaamo, kuntoutuslaitokset, asumisyksiköt, yksityiset fysio- ja puheterapeutit sekä neuropsykologit.


Ensimmäisenä vuonna ompelimme tilkkutäkkiin palasia, jotka kuvasivat sen aikaisen elämäni eri osa-alueita. Toisena vuonna kasasimme tilkuista kokonaisuuden, joka on toiminut tähän saakka kelpo koristepeittona. Nyt minun on tarpeen poistua koristepeiton alta pois ja tarkastella tilkkutäkin kokonaisuutta kauempaa. Tänä vuonna jäsentelemme näitä palasia uudelleen ja tavoitteena on luoda kokonaisuus, jotta peitto soveltuu jatkossa päivittäiseen arkikäyttöön.