TOIMINTATERAPIASTA TUKEA ARKEEN

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön, tieteellisesti tutkittuun tietoon, näyttöön ja hyviin käytäntöihin. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan osallisuus yhteiskunnassa tukemalla yksilön muutosta toimijana, löytää keinoja suoriutua arjesta mahdollisimman omatoimisesti omassa elinympäristössä.

Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta. Toimintaterapeutti ja kuntoutuja asettavat yhdessä toimintaterapian tavoitteet. Toimintaterapian sisältö mietitään yksilöllisten tarpeiden mukaan, ja sitä sovelletaan mahdollisimman mielekkään kuntoutuksen aikaansaamiseksi.